o festival

batalla de grupos

feira 13R

asociación

contacto

Feira 13R

19 e 20 agosto de 2022

Eres artesá/án? Gústache a artesanía?
Vén expoñer os teus produtos ou visitar a Feira 13Roeis que se celebrará no Espazo Ribeira Sacra dentro do marco do TRECE ROEIS FEST.
Cerámica, coiro, obxetos ecolóxicos, moda, produtos naturais… Todo ten cabida na nosa/túa Feira.
Esta actividade é unha oportunidade para ver, coñecer e mercar produtos que non sempre tés facilidade de acceso. Ao mesmo tempo podes conversar co@s artesás/áns e creativ@s participantes na feira.
Coa organización deste mercado faise unha aposta decidida polo talento e a economía de proximidade, dándolle unha oportunidade á xente creativa que nos acompaña, facéndo@s visibles e accesibles.

Bases Feira 13R 2022

UBICACIÓN

A feira de artesanía 13R celébrase o 19 e 20 agosto de 2022 no parque da Feira de Ferreira de Pantón.

DATA

Inauguración: venres día 19 de agosto ás 18h00.

Clausura: sábado día 20 de agosto ás 21h00*.

*Poderase prolongar a exposición máis aló desa hora se o considerasen oportuno.

DESCRICIÓN

É un mercado de artesanía galega, onde as distintas artesás/áns chegadas de todo o territorio galego poderán expoñer e vender os seus produtos.

Para a selección tense en conta a orde de reserva, que se producirá unha vez que a organización dea a conformidade a documentación presentada así coma o posterior ingreso da fianza na entidade bancaria.

(Ver bases).

BASES

1.- A participación na Feira 13Roeis é de balde.

2.- Queda totalmente prohibida a revenda de productos que non sexan de fabricación propia.

3.- O posto de venda i exposición corre a cargo da artesá/án (mobiliario), así coma da súa decoración.

4.- Cada posto non deberá ocupar máis de 3m x 2m.

5.- A organización porá en cada posto unha toma de electricidade cunha potencia máxima de 100W – 150 W. Recoméndase ter en conta que as luces que se traían sexan LED para non sobrepasar a potencia antes mencionada. No caso de que se supere, a organización resérvase a posibilidade de retirar o punto de luz do posto en cuestión.

6.- A montaxe poderase facer:

Venres día 19 agosto de 16h00 – 17h30.

Sábado día 20 agosto antes das 10h30.

Calqueira das opcións terán que ser notificadas e aprobadas previamente pola organización.

7.- A artesá/án terá que estar presente durante a feira.

8.- A artesá/án ten que posuír a carta de artesanía.

9.- A organización non se fai responsable da situación fiscal e das obrigas legais que teña cada artesá/án. Todo queda baixo criterio e responsabilidade da artesá/án.

10.-  Cada artesá/án asume e respetará as normas de convivencia para que a feira de artesanía transcorra de maneira afable entre todas/os as/os integrantes que participen nela. No caso de observar algunha conducta non apropiada dalgún/ha participante ou surxir algún problema, comunicarase de inmediato a organización para tentar solucionalo a maior brevidade posible.

11.- A organización resérvase o seu dereito de expulsar a un/unha artesán/á se a súa conducta durante a feira é considerada perxudicial para a imaxe do evento ou no caso de que a organización sospeite que está vendendo de maneira irregular ou ilícita.

12.- A organización non se fai cargo de desplazamentos, estancias, nin gastos derivados ocasionados pola participación na feira.

13.- O espazo da feira de venres a sábado quedará baixo vixilancia que porá a organización, pero ésta non se fai responsable dos produtos que poidan faltar.

14.- Para realizar a reserva será necesario ingresar unha fianza de 50€ (ver reserva de praza). Esta fianza será devolta durante o transcurso da mañá do sábado 20 de agosto, unha vez que o posto do artesán/á estea debidamente montado. No caso de non vir á feira, e non ser por causa xustificada e avisado con antelación (enfermidade, accidente, etc…), a fianza non será devolta.

15.- Documentación a enviar para participar na Feira 13ROEIS (cubrir ficha de inscrición):

NOME E APELIDOS

DIRECCIÓN

ENDEREZO ELECTRÓNICO e TELÉFONO DE CONTACTO

NOME DO OBRADOIRO

CARTA DE ARTESANÍA

PÁXINA WEB / FACEBOOK

LISTADO DE PRODUTOS

*Dita documentación mandarase por email a info@treceroeisfest.com nunha carpeta comprimida (NOME_DO_OBRADOIRO.zip), poñendo no asunto do correo “FEIRA13R – NOME_DO_OBRADOIRO” ou a través do formulario publicado nesta web.

16.- A organización tratará de velar pola calidade e orixinalidade da feira.

17.- A organización buscará que os postos non estean repetidos, para así garantir a exclusividade de cada posto, sempre baixo uns parámetros de coherencia, xa que pode que nalgún caso sí poida coincidir algún produto dentro dos 4 ou 5 que poida presentar cada artesá/án.

18.- A organización resérvase o dereito para expulsar a calqueira artesá/án que non cumpra con calqueira dos puntos anteriores.

RESERVA DE PRAZA

Envío de documentación: Ver bases. Punto 14.

A organización aceptará e comunicará se o proceso de reserva segue adiante, segundo o estipulado nas bases nos puntos 15 e 16.

Ingreso da fianza por valor de 50€ no n.º de conta seguinte:

ES29 2080 0116 5930 4000 5196

Concepto: Feira 13R – Nome_do_obradoiro

Esta fianza será devolta tal e como especifican as bases.

A organización comunicará nun prazo de 7 días naturais, dende o ingreso, que o proceso de reserva se realizou correctamente. No caso de que non fose así, enviar o recibo de pago ao correo info@treceroeisfest.com

INSCRICIÓN FEIRA 2022

  Adxunta nunha carpeta NOME_DO_OBRADOIRO.zip:

  Carta de artesanía

  Ficha de inscrición*

  DNI

  *Ficheiros permitidos ziprar e non superar os 25 Mb de peso do arquivo. A o  tratarse dunha subida de arquivos o envío pode demorarse uns segundos(dependerá da conexión), non pechedes o navegador ata ver o aviso de confirmación de envío.

  *Se facedes a solicitude polo formulario da web non será necesario enviar a ficha de inscrición.

  Se hai algún problema co envío a través do formulario, podedes descargar a ficha de inscrición dende aquí e envialo por email a info@treceroeisfest.com.