o festival

entradas

  – menores de idade

  – pulseiras moedeiro

feira 13R

cata 13R

asociación

batalla 13R

patrocinadores

contacto

Feira 13R

18 e 19 agosto de 2023

A Feira 13R trae os días 18 e 19 de agosto un mercado de artesanía galega, onde as distintas artesás/áns chegadas de todo o territorio galego poderán expoñer e vender os seus produtos.

Para a selección tense en conta a orde de reserva, que se producirá unha vez que a organización dea a conformidade a documentación presentada así coma o posterior ingreso da fianza na entidade bancaria.

Bases Feira 13R 2023

UBICACIÓN

A feira de artesanía 13R celébrase o 18 e 19agosto de 2023 no parque da Feira de Ferreira de Pantón.

DATA

Inauguración: venres día 18 de agosto ás 12h30 (ata as 18h30).

Clausura: sábado día 19 de agosto ás 19h00 (dende as 10h45).

DESCRICIÓN

É un mercado de artesanía galega, onde as distintas artesás/áns chegadas de todo o territorio galego poderán expoñer e vender os seus produtos.

Para a selección tense en conta a orde de reserva, que se producirá unha vez que a organización dea a conformidade a documentación presentada así coma o posterior ingreso da fianza na entidade bancaria.

(Ver bases).

BASES

1.- A participación na Feira 13R ten un custo de 50€, que servirá de reserva, a cal non será devolta dado que é o custo por participar.

2.- Queda totalmente prohibida a revenda de productos que non sexan de fabricación propia.

3.- O posto de venda i exposición corre a cargo da artesá/án (mobiliario), así coma da súa decoración.

4.- Cada posto non deberá ocupar máis de 3m x 2m.

5.- A organización porá en cada posto unha toma de electricidade cunha potencia máxima de 100W – 150 W. Recoméndase ter en conta que as luces que se traían sexan LED para non sobrepasar a potencia antes mencionada. No caso de que se supere, a organización resérvase a posibilidade de retirar o punto de luz do posto en cuestión.

6.- A montaxe poderase facer:

Venres día 18 agosto de 10h00 – 12h00.

Sábado día 19 agosto antes das 10h30.

Calqueira das opcións terán que ser notificadas e aprobadas previamente pola organización.

7.- A artesá/án terá que estar presente durante a feira.

8.- Os horarios da Feira13R serán:

– Venres, día 18 agosto de 12h30 – 18h30.

– Sábado, día 19 agosto de 10h45 – 19h00.

9.- A organización non se fai responsable da situación fiscal e das obrigas legais que teña cada artesá/án. Todo queda baixo criterio e responsabilidade da artesá/án.

10.-  Cada artesá/án asume e respetará as normas de convivencia para que a feira de artesanía transcorra de maneira afable entre todas/os as/os integrantes que participen nela. No caso de observar algunha conducta non apropiada dalgún/ha participante ou surxir algún problema, comunicarase de inmediato a organización para tentar solucionalo a maior brevidade posible.

11.- A organización resérvase o seu dereito de expulsar a un/unha artesán/á se a súa conducta durante a feira é considerada perxudicial para a imaxe do evento ou no caso de que a organización sospeite que está vendendo de maneira irregular ou ilícita.

12.- A organización non se fai cargo de desplazamentos, estancias, nin gastos derivados ocasionados pola participación na feira.

13.-  O espazo da feira de venres a sábado quedará baixo vixilancia que porá a organización, pero ésta non se fai responsable dos produtos que poidan faltar. (O horario de vixilancia será dende as 23h00 do venres ata as 9h00 do sábado).

14.- Para realizar a reserva será necesario ingresar unha fianza de 50€ (ver reserva de praza e punto 1 destas bases). Este pago non será devolto. No caso de non vir á feira, e non ser por causa xustificada e avisado con antelación (enfermidade, accidente, etc…), a cuota non será devolta.

15.- A organización tratará de velar pola calidade e orixinalidade da feira.

16.- A organización buscará que os postos non estean repetidos, para así garantir a exclusividade de cada posto, sempre baixo uns parámetros de coherencia, xa que pode que nalgún caso sí poida coincidir algún produto dentro dos 4 ou 5 que poida presentar cada artesá/án.

17.- A organización resérvase o dereito para expulsar a calqueira artesá/án que non cumpra con calqueira dos puntos anteriores.

SORTEO

A organización mercará distintos produtos aos artesáns/ás facendo unha cesta que posteriormente será sorteada entre as persoas asistentes que haxan mercado na Feira 13R, intentando incentivar a venda do mercado.

O valor estipulado que será gastado por parte da organización do festival en cada posto de artesanía é o seguinte:

– Se asentas os dous días da Feira13R = 50€

– Se asentas un día da Feira13R = 20€

  RESERVA DE PRAZA

  Envío de documentación: Ver bases. Punto 14.

  A organización aceptará e comunicará se o proceso de reserva segue adiante, segundo o estipulado nas bases nos puntos 15 e 16.

  Ingreso da fianza por valor de 50€ no n.º de conta seguinte:

  ES29 2080 0116 5930 4000 5196

  Concepto: Feira 13R – Nome_do_obradoiro

  Este importe NON será devolto tal e como especifican as bases.

  A organización comunicará nun prazo de 7 días naturais, dende o ingreso, que o proceso de reserva se realizou correctamente. No caso de que non fose así, enviar o recibo de pago ao correo feira13r@gmail.com.

  INSCRICIÓN FEIRA 2023

   Se hai algún problema co envío a través do formulario, podedes descargar a ficha de inscrición dende aquí e envialo por email a feira13r@gmail.com.