bootstrap themes

13Roeis Infantil

Mobirise

Queres actividades incluintes?

No espazo infantil fanse actividades, nas que todo o mundo será benvida e benvido a participar, pero adicándoas en especial @s máis cativ@s dunha maneira igualitaria, xusta, didáctica e de lecer.

Sempre, tratando de que sexan o máis dinámicas e motivadoras posibles.

Buscando que calquer meniño ou meniña, con independenza da súa idade, dos seus gustos persoais ou de cales sexan as súas capacidades físicas e psíquicas, pasen unha tarde inesquecíbel.

Que sintan do espazo no que se desenrolan as actividades coma un espazo propio no que compartir, aprender e pasalo o mellor posible! 

Mobirise